Dorești o informație?

+40 (758) 877 477+40 (758) 877 480

Acreditată de

Asistent Medical Generalist


Obligaţia principală a asistentului medical constă în apărarea sănătăţii fizice şi mentale a omului.

Activitatea de Asistent Medical Generalist oferă garanţia că persoana specializată a dobândit următoarele cunoştinţe:

  • despre organism, funcţii fiziologice şi comportamentul persoanelor sănătoase sau cu diverse afecţiuni, precum şi cu privire la relaţiile existente între starea de sănătate, mediul fizic şi mediul social;
  • despre natura şi etica profesiei, precum şi despre principiile generale privind sănătatea şi asistenţa medicală;
  • experienţa clinică, dobândită sub supravegherea unui personal calificat şi într­-un mediu echipat corespunzător pentru realizarea asistenţei medicale necesară acordării pacientului.

Pregătirea teoretică alternează cu stagiul de pregătire clinică, efectuat în unităţi spitaliceşti astfel:

  • ANUL I – 15 săptămâni învăţământ teoretic şi 6 săptămâni învăţământ clinic/pe semestru;
  • ANUL II şi ANUL III ­ 12 săptămâni învăţământ teoretic şi 9 săptămâni învăţământ clinic/pe semestru.

Programul de studiu postliceal pentru calificarea profesională de Asistent Medical Generalist are o durată de 3 ani şi se finalizează prin susţinerea examenului de certificare care constă în următoarele probe:

  • Probă scrisă;
  • Probă practică;
  • Susţinere proiect.

"La capătul celor trei ani de studiu, ce vor trece constructiv şi benefic, cursanţii noştri vor fi pregătiţi profesional pentru a depune jurământul de primire în OAMGMAMR. În numele vieţii şi al onoarei, jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se înterpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!"

Inscrie-te acum