Dorești o informație?

+40 (758) 877 477+40 (758) 877 480

Acreditată de

Asistent balneofiziokinetoterapie şi recuperare


Programul de studiu aferent specializării Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare APRENDIS are ca obiectiv principal formarea de specialişti calificaţi în servicii de asistenţă terapeutică din domeniul recuperării prin terapii specifice, adresate atât populaţiei sănătoase cât şi celei afectate.

Activitatea de Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare presupune:

  • Efectuarea procedurilor de kinetoterapie;
  • Evaluarea bilanţului articuar şi muscular al pacienţilor;
  • Efectuarea tratamentelor de masaj, reflexoterapie, termoterapie, electroterapie etc.;
  • Supravegherea permanentă a stării pacienţilor pe întreaga perioadă de aplicare a procedurilor fizioterapeutice precum şi informarea medicului referitor la modificările stării de sănătate intervenite pe parcursul efectuării tratamentelor sfecifice;

Informarea şi instruirea pacientului asupra tratamentului efectuat şi a efectelor terapeutice. Acest program de studiu asigură pregătirea cursanţilor timp de 3 ani, structurat în 6 semestre.

Fiecare semestru este alcătuit din 18 săptămâni de învăţământ teoretic şi învăţământ clinic astfel:

  • 3 zile pe săptămână învăţământ teoretic;
  • 2 zile pe săptămână învăţământ clinic.

Calificarea profesională Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare se finalizează prin susţinerea examenului de certificare care constă în următoarele probe:

  • Probă scrisă;
  • Proba practică;
  • Susţinere proiect.
Inscrie-te acum